اعضای مرکز گداخت

 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 


دکتر داود ایرجی
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
irajiaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۷۷

دکتر رضا امراللهی بیوکی
اعضای مرکز
پست الکترونیکی:
amrollahiaut.ac.ir
شماره تلفن:
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۲


دکتر مرتضی حبیبی
اعضای مرکز
پست الکترونیکی:
 mortezahabibiaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۴

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر