اعضای مرکز فوتونیک

 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 
 

دکتر امیر جعفرقلی
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
ajafargholiaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۴۵

دکتر پرویز پروین
اعضای مرکز
پست الکترونیکی: 
parvinaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۳۳

دکتر حمیدرضا حبیبیان
اعضای مرکز
پست الکترونیکی:  
habibiyanaut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۵۷

دکتر خسرو معدنی پور
اعضای مرکز
پست الکترونیکی: 
madanipouraut.ac.ir
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۴۵۴۵۲۸۲

دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر