پژوهشکده علوم- اعضاء
اعضای گروه پژوهشی تحقیقات داروئی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 
 

دکتر مجید عبدوس
رئیس مرکز
پست الکترونیکی: 
-----
شماره تلفن: 
۰۲۱۶۶۴۱۷۲۸۶
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده علوم:
http://aut.ac.ir/find.php?item=39.4720.10058.fa
برگشت به اصل مطلب